Protézy dolních končetin

Vhodné typy protéz

Podle typů amputací jsou pak nazývány i protézy (např.:protéza dle Choparta, protéza dle Symea, protéza bércová, protéza stehenní apod.)

Typy amputací:

Amputace chodidla (dle Lisfranca, Choparta, Symea a Pirogova)
Amputace bérce – transtibiální v různých délkách (nejoptimálnější jsou 1/3 – 1 bérce
Exartikulace v kolenním kloubu
Amputace ve stehně– transfemorální
Exartikulace v kyčelním kloubu
Vysoké úrovně amputace
- v polovině pánve - hemipelvektomie
- v polovině trupu - hemikorporektomie

Podle typů amputací jsou pak nazývány i protézy (např.:protéza dle Choparta, protéza dle Symea, protéza bércová, protéza stehenní apod.)

Bércová protetika – se dělí na dvě hlavní skupiny

tzv. konvenční bércová protetika (protézy vybavené bočními dlahami a stehenní objímkou, kožené, dřevěné, laminátové)
tzv. funkcionální protetika - všechny bércové protézy bez stehenní objímky
„krátké protézy“ – podle vytvarování lůžka se pak nazývají protézy PTB, PTS, KBM, PTK Pokud je v dnešní době zapotřebí z jakýchkoliv důvodů vyrobit „konveční protézu“, vyrábí se lůžka podle kritérií „funkčnosti“ a je opatřena pouze bočními kovovými dlahami a stehenní objímkou a to koženou nebo laminátovou.

Protetika po stehenní amputaci
Stehenní protéza musí rovněž splňovat funkční a estetické nároky.
Základní tvary lůžek - příčně oválné lůžko - podélně oválné lůžko

Protézové lůžko musí splňovat čtyři základní úlohy

Pojmutí objemu pahýlu
Přenos zátěží a sil
Přenos pohybů v chůzi
Udržení protézy na pahýlu

REHABILITAČNÍ A PROTETICKÁ PÉČE PO AMPUTACI

Těsně po amputaci je pahýl oteklý a bolestivý, objevují se fantomové bolesti. Organismus je celkově oslaben. Otok končetiny je způsoben samotným operačním výkonem a změnou cévního řečiště, které bylo amputací přerušeno.

Postupem času dojde k úpravě obejmu pahýlu a vytvoření cévních spojek v měkkých tkáních pahýlu. Fantomové vjemy jsou způsobeny drážděním zakončení nervových vláken, postupem hojení ustupují a stávají se snesitelnými.

Ke zlepšení celkového stavu přispívají následující techniky: 

Poklepová masáž pahýlu, masáž tuhých jizev.
Sprchování střídavě studenou a teplou vodou k docílení lepšího prokrvení.
Míčkování.
Masáž pomocí žínky a akupresurních pomůcek.
Polohování pahýlu – cílem je zabránit kontrakturám v kyčelním a kolenním kloubu, které pak znesnadňují nasazování protézy i samotný nácvik chůze. Pří amputaci v chodidle pak trénovat dorsiflexi aby nedocházelo ke špičkovému postavení je proto nutné omezovat flekční úlevové polohy tj. v sedu při ohnutí v kloubech.
Tonizace svalů je cílem zajistit dostatečnou svalovou sílu k ovládání protézy. Při rehabilitaci je třeba se zaměřit na extenzory, které jsou vždy více oslabeny.
Bandážování pahýlu – tento úkon bývá mnohdy klienty i fyzioterapeuty podceňován, přestože může SPRÁVNÉ bandážování velmi urychlit aplikaci protézy.
Cílem je:

ideálně tvarovaný pahýl
adaptace měkkých tkání na tlak a tah
polohování pahýlu a ovlivnění osově nevyhovujícího postavení v zachovalém kloubu.
K bandážování používáme dostatečně široká a pružná obinadla nebo speciální kompresivní návleky pečlivě zvolených rozměrů, bandážujeme vždy nad zachovalý kloub.

P10002292P100035912Protezy-DK15P10002716P10002747

Ortea, spol. s r.o.
Brno, Zábrdovice
Vranovská 13
614 00

Tel: +420 545 240 787
Fax: +420 545 242 789