Ortézy trupové

Ortotika trupu

V ortotice trupu je na prvním místě otázka statiky avšak jeden pohyb má velký význam a to je růst. Usměrnění růstu u vadných postavení páteře je důležitá součást komplexního léčení. Ortéza je také důležitým pomocníkem v předoperační přípravě a pooperační komplexní terapii páteře.

Působení ortézy na páteř:

Fixace – znehybnění. Je třeba zvážit vždy zda je třeba fixovat páteř ve všech směrech tj. předozadním a rotaci, pak dosáhneme stabilizace – tj. např. tříbodový stabilizační korzet pro léčení L a Th 1-8 páteře.
Reklinace– zvyšujeme lordozu a zmenšujeme kyfozu, dochází ke sblížení trnových výběžků a oddálení těl obratlů.
Redrese– stav, kdy nutíme ortézou vrátit normální postavení deformované páteři a trupu. Redrese je vhodná pouze u některých křivek.
Distrakce (extenze) – natažení páteře ve všech směrech podélné osy – zejména v předoperační přípravě.
Podepření – podpěrné ortézy používáme tam, kde skelet trupu nebo svalstvo není schopné vykonávat svou funkci (myopatie). Jsou dvě místa , kde lze takovou ortézu opřít - hlava - axiální jamky (berličková ortéza )
Tyto ortézy musí být vždy stavěny na pánevní věnec.

Trupová ortéza je široký pojem a označujeme jimi všechny pomůcky používané pro ošetření trupu

Pásy a šněrovačky
Korzety
Límce a nákrčníky
Lůžka
Pásy a šněrovačky – ortézy obemykající cirkulárně trup. Jsou zhotoveny z různých pevných a elastických textilních materiálů zpevněné výstuhami nebo kosticemi se zapínáním na suchý zip nebo šněrování. Nejčastěji se zhotovují bederní, břišní a kýlní pásy. Mohou být zhotoveny individuálně, ale i sériově.
Korzet je ortéza postavená na pevné pánevní objímce. Mohou působit fixaci, reklinaci, distrakci i náhradu nosnosti.
Límce a nákrčníky slouží k ošetření krční páteře.
Límce – základem je měkký materiál – molitan, je podložen PE výstuhou pro udržení tvaru.
Nákrčníky používáme k zajištění pevnější fixace nebo znehybnění krční páteře – pevná konstrukce

Lůžka většinou sádrová, působí redresi, při nutnosti dlouhodobého použití mohou být nahrazeny plastovými omyvatelnými skořepinami zhotovenými podle sádrových odlitků k lepší manipulaci a hygieně uživatele.
Indikace předpisu trupových ortéz

Vrozené a vývojové vady
Neurologická onemocnění
Traumata a posttraumatické stavy
Onemocnění obratlů

Léčení skoliózy

Skolioza – nefyziologické vybočení páteře do strany

nestrukturální
při zkratu dolní končetiny
vadné držení těla
bolestiv ých VB syndromech

strukturální
idiopatické
kongenitální

- vrozená s poruchou formace obratlů
- s poruchou segmentace

Nestrukturální se většinou neléčí ortézou, jen léčebný tělocvik, u zkratu DK kompenzace obuvi.Strukturální při léčení připadají v úvahu hlavně stabilizační a podpěrné ortézy. U idiopatických a kongenitální skoliozy se používají dynamické ortézy s redresem. Ortéza nutí svaly trupu k vytvoření napravujících redresních sil.

Terapie infantilní C skoliozy v obd. 1-2 roky sádrové lůžko, pak Kalabisova bandáž, ve vyšším věku plastové trupové ortézy. Všeobecně terapii ortézou používáme u křivek 20-50° Cobba.

Nedílnou součástí korzetoterapie je rehabilitace. Operační terapie je indikována kolem 60° Cobba, při progresi křivky.

Základem všech ortéz pro léčení skoliózy je stabilní pánevní objímka, postavená na horizontální pánev, při zkratu DK – kompenzace.

Ortéza působí

extenzně
derotačně
kombínací obou
Derotační ortézy vychází z toho, že obratle skoliotické křivky jsou vybočeny v ose a rotovány s maximem na vrcholu křivky.

Úmyslem je zmenšit tlak na žebra rotací obratlů a tím sekundárně ovlivnit osovou deviaci.
Režim v ortéze - postupné přivykání
- kontrola kožního krytu (otlaky)

Péče o kůži - při začervenání kůži nechat odpočinout, dezinfekce alkoholem, masírování. Při kožních chorobách nutný individuální přístup

Součástí je též hygiena a péče o ortézu. Pro lepší komfort nošení ortézy je doporučeno bezešvé elastické tričko pod ortézu. Nošení ortézy 6-23 hodin denně vždy určí lékař.Samotné nošení ortézy úspěch nezaručuje. Je třeba zapojit LTV. Účinek ortézy se též z vyšuje posílením svalového aparátu. V žádném případě by se neměla omezovat pohybová aktivita dítěte, výjimkou jsou snad jen rychlé progredující stavy, kterépotřebují individuální řešení.

Ortea, spol. s r.o.
Brno, Zábrdovice
Vranovská 13
614 00

Tel: +420 545 240 787
Fax: +420 545 242 789