ORTEA - ortopedické pomůcky
partner pojišťoven

Protézy horních končetin

Funkce ruky a paže

- vyplyne z účelné kombinace dorazů při pohybech v kloubech. Ramenní a loketní kloub má důležitou úlohu přiblížit konečný schopný orgán-ruku k předmětu, který má být uchopen.

Typy úchopu:

Protéza hroní končetiny Protéza horní končetiny

Protézy horních končetin jsou od kosmetické náhrady článků prstů až po funkční, zevní silou poháněnou a potenciály svalové činnosti řízenou ramenní exartikulační protézu. Protéza horních končetin má tedy buď kosmeticky-estetickou úlohu (pasivní protéza) nebo funkční úlohu. A to bud též pasivní u protéz pracovních s „pracovními nástavci“ nebo aktivní protéza zevní silou ovládaná - tahová - myoelektrická.

Protéza horní končetiny

Myoelektrická protéza je ovládaná pomocí kožních elektrod, které jsou zabudovány v protézovém lůžku na individuálně stanoveném nejvhodnějším místě a pomocí nich se přenášejí svalové potenciály na řídící elektroniku protézy. Stavba,servis a nácvik užívání tohoto typu protézy je dosti náročné a nákladné a proto se většinou doporučuje pro oboustranně amputované pacienty k nácviku sebeobsluhy.

Protéza horní končetiny

Při amputacích v lokti a výše je třeba opatřit protézu upínací bandáží,v některých případech je možno u pažní amputace použít vnitřní silikonové lůžko se zámkem. Zásady poamputační péče, hygienické návyky a servis protézy platí podobně, jako u amputacídolních končetin.

2009 Internetová reklama