ORTEA - ortopedické pomůcky
partner pojišťoven

Protézy dolních končetin

Vhodné typy protéz

Podle typů amputací jsou pak nazývány i protézy (např.:protéza dle Choparta, protéza dle Symea, protéza bércová, protéza stehenní apod.)

Typy amputací:

Podle typů amputací jsou pak nazývány i protézy (např.:protéza dle Choparta, protéza dle Symea, protéza bércová, protéza stehenní apod.)

Bércová protetika – se dělí na dvě hlavní skupiny

„krátké protézy“ – podle vytvarování lůžka se pak nazývají protézy PTB, PTS, KBM, PTK Pokud je v dnešní době zapotřebí z jakýchkoliv důvodů vyrobit „konveční protézu“, vyrábí se lůžka podle kritérií „funkčnosti“ a je opatřena pouze bočními kovovými dlahami a stehenní objímkou a to koženou nebo laminátovou.

Protetika po stehenní amputaci

Stehenní protéza musí rovněž splňovat funkční a estetické nároky.
Základní tvary lůžek - příčně oválné lůžko - podélně oválné lůžko

Protézové lůžko musí splňovat čtyři základní úlohy

REHABILITAČNÍ A PROTETICKÁ PÉČE PO AMPUTACI

Těsně po amputaci je pahýl oteklý a bolestivý, objevují se fantomové bolesti. Organismus je celkově oslaben. Otok končetiny je způsoben samotným operačním výkonem a změnou cévního řečiště, které bylo amputací přerušeno.

Postupem času dojde k úpravě obejmu pahýlu a vytvoření cévních spojek v měkkých tkáních pahýlu. Fantomové vjemy jsou způsobeny drážděním zakončení nervových vláken, postupem hojení ustupují a stávají se snesitelnými.


Ke zlepšení celkového stavu přispívají následující techniky: 

  1. Poklepová masáž pahýlu, masáž tuhých jizev.
  2. Sprchování střídavě studenou a teplou vodou k docílení lepšího prokrvení.
  3. Míčkování.
  4. Masáž pomocí žínky a akupresurních pomůcek.
  5. Polohování pahýlu – cílem je zabránit kontrakturám v kyčelním a kolenním kloubu, které pak znesnadňují nasazování protézy i samotný nácvik chůze. Pří amputaci v chodidle pak trénovat dorsiflexi aby nedocházelo ke špičkovému postavení je proto nutné omezovat flekční úlevové polohy tj. v sedu při ohnutí v kloubech.
  6. Tonizace svalů je cílem zajistit dostatečnou svalovou sílu k ovládání protézy. Při rehabilitaci je třeba se zaměřit na extenzory, které jsou vždy více oslabeny.
  7. Bandážování pahýlu – tento úkon bývá mnohdy klienty i fyzioterapeuty podceňován, přestože může SPRÁVNÉ bandážování velmi urychlit aplikaci protézy.

Cílem je:

K bandážování používáme dostatečně široká a pružná obinadla nebo speciální kompresivní návleky pečlivě zvolených rozměrů, bandážujeme vždy nad zachovalý kloub.

Protéza Protéza Protéza Protéza Protézy

2009 Internetová reklama